Alf Andersen

Amazon » eBay »

Alf Andersen jest aktor, znany m.in. z Gang Olsena uderza ponownie (1977) i The Olsen Gang on the Track (1975) i Ostatni (przypuszczalnie) wyczyn Gangu Olsena (1974).

Alf Andersen

  • Nazwa: Alf Andersen

Alf Andersen's filmografia

Aktor

Alf stoi jak aktor dla 3 tytuły.

Gang Olsena uderza ponownie

Gang Olsena uderza ponownie
Hallandsen
Film, 1977


The Olsen Gang on the Track

The Olsen Gang on the Track
Norwegian
Film, 1975


Znajdź wszystko filmy z Alf Andersen aktor.