Alexey Balabanov

Amazon » eBay »

Alexey Balabanov jest dyrektor, autor scenariusza, producent i aktor, znany m.in. z Ya tozhe khochu (2012), It Doesn't Hurt Me (2006) i Of Freaks and Men (1998).

Alexey Balabanov

  • Nazwa: Alexey Balabanov

Alexey Balabanov's filmografia

Dyrektor

Alexey stoi jak dyrektor dla 8 tytuły.

Znajdź wszystko filmy z Alexey Balabanov dyrektor.

Autor scenariusza

Alexey stoi jak autor scenariusza dla 7 tytuły.

Ya tozhe khochu

Ya tozhe khochu
Film, 2012


It Doesn't Hurt Me

It Doesn't Hurt Me
Film, 2006


Of Freaks and Men

Of Freaks and Men
Film, 1998


Pribytie poezda

Pribytie poezda
Film, 1995


Zamek

Zamek
Film, 1994


Schastlivye dni

Schastlivye dni
Film, 1991


Egor i Nastya

Egor i Nastya
Film, 1989


Znajdź wszystko filmy z Alexey Balabanov autor scenariusza.

Producent

Alexey stoi jak producent dla 2 tytuły.

Znajdź wszystko filmy z Alexey Balabanov producent.

Aktor

Alexey stoi jak aktor dla 2 tytuły.

Ya tozhe khochu

Ya tozhe khochu
Director
Film, 2012


Pribytie poezda

Pribytie poezda
Film, 1995


Znajdź wszystko filmy z Alexey Balabanov aktor.