Aleksandr Bogolyubov

Amazon » eBay »

Aleksandr Bogolyubov jest dyrektor i autor scenariusza, znany m.in. z Batalyony prosyat ognya (1985), Melodiya na dva golosa (1980).

Aleksandr Bogolyubov

  • Nazwa: Aleksandr Bogolyubov

Aleksandr Bogolyubov's filmografia

Dyrektor

Aleksandr stoi jak dyrektor dla 2 tytuły.

Znajdź wszystko filmy z Aleksandr Bogolyubov dyrektor.

Autor scenariusza

Aleksandr stoi jak autor scenariusza dla 1 tytuł.

Znajdź wszystko filmy z Aleksandr Bogolyubov autor scenariusza.