Aleksandr Andriyevsky

Amazon » eBay »

Aleksandr Andriyevsky jest autor scenariusza i dyrektor, znany m.in. z Gibel sensatsii (1935), Czterdziesci serc (1931).

Aleksandr Andriyevsky

  • Nazwa: Aleksandr Andriyevsky

Aleksandr Andriyevsky's filmografia

Autor scenariusza

Aleksandr stoi jak autor scenariusza dla 1 tytuł.

Czterdziesci serc

Czterdziesci serc
Film, 1931


Znajdź wszystko filmy z Aleksandr Andriyevsky autor scenariusza.

Dyrektor

Aleksandr stoi jak dyrektor dla 1 tytuł.

Gibel sensatsii

Gibel sensatsii
Film, 1935


Znajdź wszystko filmy z Aleksandr Andriyevsky dyrektor.