Aleksandr Alov

Amazon » eBay »

Aleksandr Alov jest dyrektor i autor scenariusza, znany m.in. z Pokhozhdeniya grafa Nevzorova (1983), Assassination Attempt (1981) i Legenda o Tile (1977).

Aleksandr Alov

  • Nazwa: Aleksandr Alov

Aleksandr Alov's filmografia

Dyrektor

Aleksandr stoi jak dyrektor dla 6 tytuły.

Legenda o Tile

Legenda o Tile
Film, 1977


The Ugly Story

The Ugly Story
Film, 1966


Mir vkhodyashchemu

Mir vkhodyashchemu
Film, 1961


Pavel Korchagin

Pavel Korchagin
Film, 1957


Gniewna młodość

Gniewna młodość
Film, 1955


Znajdź wszystko filmy z Aleksandr Alov dyrektor.

Autor scenariusza

Aleksandr stoi jak autor scenariusza dla 6 tytuły.

Znajdź wszystko filmy z Aleksandr Alov autor scenariusza.