Aghasi Ayvazyan

Amazon » eBay »

Aghasi Ayvazyan jest autor scenariusza, aktor i dyrektor, znany m.in. z Dzayn barbaro... (1991), Gaghtni khorhrdakane (1989) i Kak doma, kak dela? (1987).

Aghasi Ayvazyan

  • Nazwa: Aghasi Ayvazyan

Aghasi Ayvazyan's filmografia

Autor scenariusza

Aghasi stoi jak autor scenariusza dla 5 tytuły.

Dzayn barbaro...

Dzayn barbaro...
Film, 1991


Hayrik

Hayrik
Film, 1973


Yerankyuni

Yerankyuni
Film, 1967


Znajdź wszystko filmy z Aghasi Ayvazyan autor scenariusza.

Aktor

Aghasi stoi jak aktor dla 1 tytuł.

Dzayn barbaro...

Dzayn barbaro...
Film, 1991


Znajdź wszystko filmy z Aghasi Ayvazyan aktor.

Dyrektor

Aghasi stoi jak dyrektor dla 1 tytuł.

Znajdź wszystko filmy z Aghasi Ayvazyan dyrektor.